Zdravstvo

FILMOVI I TELEVIZIJSKI ZABAVNI SADRŽAJI NA ZAHTJEV U BOLESNIČKIM SOBAMA U ZDRAVSTVENOJ INDUSTRIJI

Tvrtka Filmbankmedia zastupa mnoge vodeće holivudske filmske studije i distributere u zdravstvenoj industriji diljem Hrvatske, uključujući:

 •        Disney
 •        Sony Pictures
 •        Warner Bros. Entertainment
 •        Fox Networks Group
 •        Eros International

Licenciramo i distribuiramo najnovije filmove i televizijske sadržaje za sustave za pružanje zabavnih sadržaja u bolesničkim sobama u privatnim i državnim bolnicama i medicinskim centrima. 

FILMOVI I TELEVIZIJSKI SADRŽAJ ZA SVAKU PUBLIKU

Tvrtka Filmbankmedia nudi cjelokupni spektar sadržaja i usluga koje mogu pomoći poboljšati bolesnikov doživljaj zabave putem zanimljivih filmskih i televizijskih zabavnih sadržaja:

 

 • Nova izdanja, kataloški i klasični filmovi, uređeni za opću namjenu gledanosti, dostupno bolesnicima na zahtjev
 • Filmovi i televizijski zabavni sadržaji na više jezika i svih žanrova
 • Prilagođeni program za određenu publiku, primjerice klasični animirani filmovi za dječje odjele

 

Imajte na umu da studijska i distribucijska prava variraju ovisno o teritoriju. Kako biste saznali više o sadržaju koji je dostupan za Vaš teritorij, obratite nam se ovdje.

 

RAD S TEHNOLOŠKIM DOBAVLJAČIMA I INTEGRATORIMA

Tvrtka Filmbankmedia posluje s integratorima sustava koji pružaju i instaliraju mrežnu infrastrukturu i terminale u bolesničkim sobama radi pružanja programiranog sadržaja na zahtjev. Kako bi se udovoljilo zahtjevima za zaštitu sadržaja, sva tehnologija koja se upotrebljava za pružanje filmova i televizijskih zabavnih sadržaja mora ispunjavati sigurnosne uvjete studija/distributera.

Da bi se to omogućilo, tvrtka Filmbankmedia može pomoći svojim tehničkim partnerima u dobivanju softvera za upravljanje digitalnim pravima (DRM) kako bi njihovi sustavi udovoljili zahtjevima nositelja prava.

Ako u bolnicama ili medicinskmi centrima trebate tehnologiju za pružanje zabavnih sadržaja u bolesničkim sobama uz najnovije filmove i televizijske sadržaje, obratite nam se ovdje.

AKO TRAŽITE:

 •        pravu uslugu video-na-zahtjev (VOD) za najnovije naslove
 •        tehnologije (uključujući strujanje) koje omogućuju zabavne sadržaje na višestrukim platformama
 •        načine unaprjeđivanja iskustva i zadovoljstva bolesnika
 •        inovativna rješenja za rad s postojećim sustavima
 •        studijski uređene filmove i televizijski sadržaj za svaku dob
 •        mogućnost višejezičnosti
 •        prilike za ostvarivanje novih izvora prihoda

 

...tvrtka Filmbankmedia Vam može pomoći. Obratite nam se ovdje.

Pomorstvo

Zabavni sadržaj za putnike i posadu na brodovima i naftnim platformama u Hrvatskoj.

Zdravstvo

Zabavni sadržaj za bolesnike u bolesničkim sobama u privatnim i državnim bolnicama i medicinskim centrima u Hrvatskoj.

Hoteli

Zabavni sadržaj za goste u hotelskim sobama za grupacije hotela, nezavisne hotele i male obiteljske hotele u Hrvatskoj.