Travanj 2016.

Zahvaljujemo na posjeti ove web-stranice koju nadzire i kojom upravlja tvrtka Filmbank Distributors Limited (“Filmbankmedia”, “Nas”, “Mi” ili “Naše”), tvrtka osnovana sukladno zakonima Engleske i Walesa s matičnim brojem 1021212 te prijavljenom adresom u Warner House, 98 Theobald’s Road, London WC1X 8WB, Engleska. Tvrtka Filmbankmedia je zajedničko ulaganje u vlasništvu tvrtki Warner Bros. Entertainment UK Limited, Columbia Pictures Corporation Limited i NT Digital Partners.

Imajte na umu da ova web-stranica (“Stranica”) služi samo u informativne svrhe. Želite li pribaviti licencu za neki sadržaj od tvrtke Filmbankmedia, obratite Nam se ili pošaljite Obrazac za upit o prikazivanju.

Kad koristite Našu Stranicu, važno Nam je da ste u potpunosti svjesni svih zakonskih prava i obveza vezanih uz Vaše korištenje Stranice. Prije korištenja Stranice pažljivo pročitajte ove uvjete korištenja Stranice (“Uvjeti korištenja”), jer je njihova namjena da budu pravno obvezujući i utječu na Vaše korištenje Stranice.

VAŠE PRIHVAĆANJE UVJETA KORIŠTENJA

Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom Uvjeta korištenja, nemojte koristiti ovu Stranicu. Korištenjem ove Stranice smatrat će se da ste pročitali, razumjeli i neopozivo prihvatili ove Uvjete korištenja.

Određena područja na ovoj Stranici mogu biti podložna dodatnim uvjetima i odredbama, što biste pažljivo trebali pročitati prije bilo kakvog korištenja tih područja. Bilo koji od takvih Uvjeta neće izmijeniti ili zamijeniti ove Uvjete korištenja, osim ako izričito nije navedeno drugačije.

Imajte na umu da se ovi Uvjeti korištenja mogu revidirati i ponovno izdati bez prethodne obavijesti, u bilo kojem trenutku ažuriranjem ovog teksta. Redovito posjećujte ovu stranicu kako biste pregledali trenutačni sadržaj Uvjeta korištenja, jer će se Vaše daljnje korištenje Stranice smatrati neopozivim prihvaćanjem svih izmjena.

Ovi Uvjeti korištenja ažurirani su zadnji put 11. travnja 2016. godine.

KAKO NAM SE OBRATITI

Ovu stranicu nadzire i njome upravlja tvrtka Filmbankmedia, 1st Floor, 67-74 Saffron Hill, London, EC1N 8QX, Ujedinjeno Kraljevstvo, Tel.: +44(0)20 7984 5950 Faks: +44(0)20 7984 5951. Sve komentare ili pritužbe o Stranici pošaljite na adresu info@filmbankmedia.com

POSTOJEĆE POLITIKE

Imajte na umu da se ovi Uvjeti korištenja odnose na Vaše korištenje Stranice. Uvjeti korištenja dodatak su Politici zaštite privatnosti tvrtke Filmbankmedia za ovu Stranicu, što se također primjenjuje i na Vaše korištenje Stranice.

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Stranica i svi materijali kao i sadržaj koji na Stranici prikazuje ili povezuje tvrtka Filmbankmedia (“Materijali”) zaštićeni su autorskim pravima, patentom, poslovnom tajnom ili drugim vlasničkim pravima. Neki od znakova, logotipa ili drugih slika koje na Stranici prikazuje tvrtka Filmbankmedia također su zaštićeni kao registrirani ili neregistrirani žigovi, trgovački nazivi i/ili uslužni žigovi. Sva ova vlasnička prava zajedno su poznata kao "Prava intelektualnog vlasništva". Prava intelektualnog vlasništva na Stranici u vlasništvu su tvrtke Filmbankmedia, tvrtki koje licenciraju filmove tvrtki Filmbankmedia i/ili trećim osobama. Tvrtka Filmbankmedia poštuje Prava intelektualnog vlasništva drugih te Vas moli da postupate na isti način u odnosu na Materijale i Stranicu.

VAŠE KORIŠTENJE STRANICE I MATERIJALA 

Vaše pravo korištenja Stranice i bilo kojih Materijala podložno je Vašem prihvaćanju Uvjeta korištenja. Izmjena ili korištenje Materijala ili Stranice u bilo koju svrhu koja nije dopuštena ovim Uvjetima korištenja može predstavljati povredu Prava intelektualnog vlasništva tvrtke Filmbankmedia, tvrtki koje licenciraju filmove tvrtki Filmbankmedia, i/ili bilo kojih trećih osba i stoga je zabranjeno.

Materijalima možete pristupiti samo u informativne svrhe. Niti Materijali niti stranica ne mogu se inače kopirati, reproducirati, ponovno objaviti, preuzeti, objaviti, prenositi, distribuirati i/ili koristiti na bilo koji način osim ako to nije izričito odobrila tvrtka Filmbankmedia.

Bilo kakvo odobrenje za kopiranje materijala koje je odobrila tvrtka Filmbankmedia u bilo kojem dijelu Stranice, iz bilo kojeg razloga, ograničeno je na izradu onog broja kopija koji je odobrila tvrtka Filmbankmedia, a korištenje takvih kopija ograničeno je na komercijalne ili zabavne svrhe koje određuje tvrtka Filmbankmedia, a Vi imate obvezu čuvati netaknutim sve obavijesti o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima na Materijalima.

Zabranjeno je korištenje bilo kojeg Materijala na ili povezivanje s bilo kojim Materijalima na bilo kojoj drugoj web-stranici ili umreženom računalnom okruženju. Također su zabranjeni dekompilacija, obrnuti inženjering, raščlamba ili drugačije pretvaranje koda korištenog u bilo kojem softveru na Stranici u čitljivi oblik, kako bi se ispitao sastav takvog softvera i/ili kopirali ili kreirali drugi proizvodi temeljeni (u cijelosti ili djelomično) na takvom softveru.

Ne smijete reproducirati, prodavati, preprodavati ili na bilo koji drugi način iskorištavati Materijale ili Stranicu.

Podaci koje šaljete

Na Našoj Stranici možete pronaći informacije o Nama, ispuniti Obrazac za upit o prikazivanju, prijaviti se na natječaje, pregledati sažetke o filmovima i drugi sadržaj ili se na drugi način pretplatiti na neku od Naših usluga kao što je Naša internetska brošura.

Svakako pročitajte Našu Politiku zaštite privatnosti jer se odnosi na informacije koje šaljete. Ne šaljite nikakve podatke ako niste suglasni s uvjetima Naše Politike zaštite privatnosti.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Stranicu koristite na vlastiti rizik. Iako će tvrtka Filmbankmedia uložiti sav razuman napor kako bi osigurala da uvijek možete pristupiti Stranici, tvrtka Filmbankmedia ne može jamčiti neprekinuti pristup Stranici.

Materijali objavljeni na Stranici služe samo u opće informativne svrhe. Nisu namijenjeni davanju savjeta na koje biste se trebali osloniti. Prije nego što postupite prema ili se suzdržite od bilo kakvih radnji temeljenih na Materijalima, zatražite savjet profesionalca ili stručnjaka. Iako ulažemo razumne napore kako bismo ažurirali informacije o Materijalima na Stranici, ne dajemo nikakve izjave, jamstva niti garancije, izričita ili prešutna, da su Materijali ili informacije na našoj Stranici točni, potpuni ili ažurni.

Ne jamčimo da će Stranica biti sigurna ili lišena programskih pogrešaka ili virusa. Odgovorni ste konfigurirati svoju informacijsku tehnologiju, računalne programe i platforme u svrhu pristupa Stranici. Trebali biste koristiti vlastiti softver za zaštitu od virusa.

Tvrtka Filmbankmedia nadalje se odriče odgovornosti za bilo kakvu robu ili usluge na stranicama trećih osoba kojima možete pristupiti putem Stranice.

Tvrtka Filmbankmedia ne prihvaća odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu (izravnu, neizravnu, kaznenu, stvarnu, posljedičnu, slučajnu, posebnu, uzornu ili drugu) koja nastane iz, slijedom ili vezano uz sljedeće, zbog povrede ugovora, štetne radnje (uključujući bez ograničenja nemar), povrede zakonskih obveza ili na drugi način, čak i ako je to bilo moguće predvidjeti i bez obzira na osnovu na kojoj se odgovornost temelji, pa čak i ako je tvrtka Filmbankmedia upozorena na mogućnost takvog gubitka ili štete:

  • bilo kakvo korištenje ili nemogućnost korištenja Stranice i/ili poveznica prema stranicama trećih osoba ili Materijala, podataka, softvera, sredstava, usluga ili drugih sadržaja na Stranici;
  • oslanjanje na informacije o Materijalima, softver, sredstva, usluge ili drugi sadržaj na Stranici;
  • bilo kakav virus, distribuirani napad kojim se uskraćuje pružanje usluga ili drugi tehnološki štetni materijal koji može zaraziti Vašu računalnu opremu, računalne programe, podatke ili druge vlasničke materijale zbog Vašeg korištenja Stranice ili Materijala ili zbog Vašeg preuzimanja bilo kakvog sadržaja na njemu ili na bilo kojoj stranici povezanoj s njom;
  • neostvarena dobit, neostvarena prodaja, gubitak poslovanja ili neostvareni prihod;
  • prekid poslovanja;
  • gubitak očekivane uštede; ili
  • gubitak poslovnih prilika, gudvila ili ugleda.

Ništa u ovim Uvjetima korištenja ne isključuje niti ne ograničava Našu odgovornost za smrt ili osobne ozljede koje nastanu uslijed Našeg nemara ili Naše prijevare ili lažnog predstavljanja niti bilo kakvu drugu odgovornost koja se ne može isključiti niti ograničiti zakonom.

Do opsega dopuštenog zakonom, tvrtka Filmbankmedia isključuje sve uvjete, jamstva, izjave ili druge uvjete koji se mogu odnositi na Stranicu ili bilo koje Materijale, izričite ili prešutne.

ZLOUPORABA SUSTAVA

Ponašajte se odgovorno prilikom korištenja Stranice.

Bez ograničenja, suglasni ste ne poduzimati nikakve aktivnosti koje bi mogle nepovoljno utjecati na rad ili korištenje ili uživanje Stranice od strane bilo koje druge osobe.

Stranicu ne smijete zloupotrebljavati svjesno uvodeći viruse, trojance, crve, logičke bombe ili druge materijale koji su zlonamjerni ili tehnološki štetni. Ne smijete pokušati ostvariti neovlašteni pristup Stranici, poslužitelju na kojem je Stranica pohranjena ili bilo kojem poslužitelju, računalu ili bazi podataka povezanoj sa Stranicom.

Stranicu i njezin sadržaj možete koristiti samo u zakonite svrhe i sukladno važećem zakonu. Zabranjeno je pohranjivati, prikazivati, distribuirati ili prenositi bilo kakav nezakoniti materijal putem ili na Stranici. Nije dozvoljeno zlonamjerno rukovanje slikama (uključujući fotografije) i/ili informacijama koje se nude na Stranici.

Osim toga, zabranjeno je uklanjati bilo kakve banere za sponzorstva, obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva i obavijesti o odricanju od odgovornosti ili druge materijale koje je tvrtka Filmbankmedia umetnula bilo gdje na Stranici.

ISTRAGE

Tvrtka Filmbankmedia pridržava pravo istraživati sumnje u povredu ovih Uvjeta korištenja. Ako tvrtka Filmbankmedia ocijeni, prema vlastitom nahođenju, da je došlo do povrede ovih Uvjeta korištenja, može upozoriti druge korisnike, obustaviti pristup Stranici ili njezinim dijelovima ili poduzeti druge korektivne mjere koje smatra primjerenima.

Tvrtka Filmbankmedia možda će trebati, i na to ima pravo, u potpunosti surađivati s bilo kojim državnim tijelima za provedbu zakona ili na temelju sudskih naloga, kojima se traži ili nalaže tvrtki Filmbankmedia da otkrije identitet bilo koje osobe koja koristi Stranicu, a za koju se vjeruje da je svojim radnjama počinila povredu ovih Uvjeta korištenja.

Korištenjem Stranice odričete se i oslobađate tvrtku Filmbankmedia od odgovornosti u slučaju bilo kakvih potraživanja koja nastanu uslijed bilo kakve radnje koju tvrtka Filmbankmedia poduzme tijekom ili uslijed svojih istraga od strane tvrtke Filmbankmedia ili državnih tijela za provedbu zakona.

USLUGA

Tvrtka Filmbankmedia pridržava pravo na izmjenu, obustavu ili ograničenje pristupa, privremeno ili trajno, svim ili nekim dijelovima Stranice i/ili softveru, sredstvima i uslugama na Stranici, uz ili bez prethodne obavijesti i/ili kako bi se utemeljile opće smjernice i ograničenja o njihovom korištenju.

NAKNADA ŠTETE

Suglasni ste naknaditi štetu i štititi tvrtku Filmbankmedia i njezine djelatnike, direktore, zaposlenike i podružnice od i protiv bilo kakvih i svih potraživanja, zahtjeva, obveza, troškova ili izdataka, uključujući razumne zakonske naknade, koje proizlaze iz Vaše povrede bilo koje od gore navedenih odredbi, izjava ili jamstava, i/ili Vašeg postavljanja ili prijenosa bilo kojeg sadržaja na poslužitelje tvrtke Filmbankmedia, i/ili od bilo kakvog i svih korištenja Stranice.

STRANICE TREĆIH OSOBA

Stranica može sadržavati poveznice prema jednoj ili više drugih stranica na internetu (“Stranice trećih osoba”). Stranice trećih osoba mogu sadržavati informacije ili materijale koje neke osobe mogu smatrati neprimjerenim ili uvredljivim. Potvrđujete da Stranice trećih osoba nisu pod nadzorom tvrtke Filmbankmedia (bez obzira jesu li, ili ne, navedene Stranice trećih osoba na bilo kakav način povezane s tvrtkom Filmbankmedia). Tvrtka Filmbankmedia nije odgovorna za točnost, sukladnost s autorskim pravima, zakonitost, primjerenost ili bilo koji drugi aspekt sadržaja navedenih Stranica trećih osoba. Nadalje, prilikom posjeta Stranicama trećih osoba, bilo putem poveznice sa Stranice ili na neki drugi način, Vaš pristup i korištenje navedenih Stranica trećih osoba uređeni su pravilima, politikama i smjernicama navedenih Stranica trećih osoba.

Imajte na umu da uključivanje poveznice na Stranice trećih osoba ne podrazumijeva prešutnu podršku tvrtke Filmbankmedia navedenim Stranicama trećih osoba ili bilo kakvo povezivanje s njihovim operaterima.

Tvrtka Filmbankmedia ne daje nikakve izjave ili jamstva o sigurnosti bilo kojih podataka (uključujući, bez ograničenja, podatke o kreditnoj kartici ili bilo kakve druge osobne podatke) koje bilo koja treća osoba može od Vas zatražiti, ili vezano uz kvalitetu, sigurnost ili zakonitost bilo kakvih dobara ili usluga koje nudi bilo koja treća osoba.

Tvrtka Filmbankmedia neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati uslijed Vašeg korištenja takvih Stranica trećih osoba ili Vašeg odnosa s trećim osobama, njihovom robom ili uslugama. Neopozivo se odričete bilo kakvih potraživanja prema tvrtki Filmbankmedia u ovom pogledu.

RAZNO

Ova Stranica i Materijali predstavljeni su izričito u svrhu pružanja informacija i promicanja proizvoda i usluga tvrtke Filmbankmedia. Stranicu nadzire i njome upravlja tvrtka Filmbankmedia iz svojih ureda u Londonu, Engleska.

Ovi Uvjeti korištenja podliježu, sastavljeni su i provode se sukladno zakonima Engleske, a sudovi Engleske imaju isključivu nadležnost za odlučivanje o bilo kojem sporu koji nastane iz ili vezano uz ove Uvjete korištenja ili inače vezano uz Stranicu.

Ako bi iz bilo kojeg razloga, nadležni sud ili institucija ocijeni bilo koju odredbu ovih Uvjeta korištenja nezakonitom, ništetnom ili neizvršivom, onda će se takva odredba odvojiti od preostalih Uvjeta korištenja i neće utjecati na pravovaljanost i izvršivost bilo koje od preostalih odredbi.